Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-6.jpg

Accountants in voortgezet onderwijs.

Het voortgezet onderwijs heeft de afgelopen jaren een forse slag gemaakt wat betreft het financieel beheer van de instellingen. Schaalvergroting en professionalisering van de financiële afdelingen heeft hieraan een positieve bijdrage geleverd. Volgens de Commissie Don is hier en daar, en dan vooral bij kleinere instellingen, nog wel het nodige te verbeteren aan het financieel beheer.

Uitdagingen waar het voortgezet onderwijs voor staat, zijn onder andere:

  • Verdere professionalisering van vooral de secundaire processen, waaronder het financieel beheer van de instellingen.
  • Op een efficiënte wijze omgaan met de beperkte middelen als gevolg van bezuinigingen van de overheid.
  • Implementatie Wet goed onderwijs en goed bestuur PO/VO en in het bijzonder ook het aanbrengen van een scheiding tussen beheer en toezicht.
  • Implementatie adviezen Commissie Don, zoals het opzetten / professionaliseren van risicomanagement en beleidsvorming rond vermogensvorming.

Van Ree Accountants ondersteunt u bij de implementatie van bovengenoemde ontwikkelingen in uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onderstaande adviseurs.

Uw contactpersonen.

Alphen aan den Rijn
accountant voortgezet onderwijs

drs. J. (Jaap) Bergman RA
(0172) 78 21 30

Alphen aan den Rijn
accountant voortgezet onderwijs

mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA
(0172) 78 21 30

Barneveld
accountant voortgezet onderwijs

M.A. (Marien) Rozendaal RA
(0342) 40 85 08

Barneveld
accountant Barneveld Albert-Jan van Ginkel

J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

(0342) 40 85 08

Zwolle
accountant Zwolle Rutger van der Weerd

R. (Rutger) van der Weerd RA MSc
(0342) 40 85 08

Geldermalsen
accountant voortgezet onderwijs

J. (Johan) Berkouwer RA MSc
(0345) 58 90 00