Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-3.jpg

Actualiteitenseminar onderwijs 2018

Uw onderwijsorganisatie staat ook in 2018 weer voor een groot aantal uitdagingen. Naast de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied zullen onder andere de wijzigingen op het gebied van de jaarverslaggeving, de aanpassingen in de WNT en nog diverse andere zaken uw aandacht vragen. Ook de onderwerpen rechtmatigheid en doelmatigheid komen steeds vaker aan de orde. Van Ree Accountants wil graag met u meedenken over deze ontwikkelingen. Daarom organiseren wij een:

Seminar over actuele ontwikkelingen in het onderwijs:

rechtmatigheid en doelmatigheid - diverse actualiteiten - naar een nieuw bestuursverslag

Specialisten van Van Ree Accountants en het ministerie van OCW zullen u bijpraten over diverse actuele thema’s. Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:

  • Een bestuursverslag van twee A4’tjes? Wat gaat er veranderen?
  • Nieuwe verslaggevingsrichtlijnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
  • XBRL in het onderwijs.
  • Wijzigingen in de Wet normering topinkomens (WNT).
  • Algemene verordening gegevensbescherming.
  • Hoe ga ik doelmatig om met mijn middelen?
  • Hoe kijkt de accountant naar rechtmatigheid?
  • Wat zijn de consequenties van onrechtmatig en/of ondoelmatig handelen?

Tijdens het seminar is er ruimschoots de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Dit seminar is gratis. Het zal gehouden worden op:

Donderdag 25 januari 2018
Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 te Utrecht

Het programma is als volgt:

13.00 uur        Inloop met koffie
13.30 uur        Opening seminar door de dagvoorzitter, Marien Rozendaal RA
13.35 uur        Rechtmatigheid en doelmatigheid door drs. Jaap Bergman RA
14.15 uur        Diverse actualiteiten door Johan Berkouwer RA MSc
14.50 uur        Pauze
15.20 uur        Naar een nieuw bestuursverslag – actualiteiten jaarverslaggeving
                      door Ber van Zanen van het ministerie van OCW
16.00 uur        Afsluiting door Marien Rozendaal RA
16.10 uur        Informeel samenzijn met een hapje en een drankje
ca 17.00 uur    Einde seminar

Graag ontmoeten wij u op dit interessante seminar. U kunt zich hieronder inschrijven.

Inschrijfformulier voor seminar 25 januari 2018

Ik / wij meld(en) mij/ons hierbij aan voor het actualiteitenseminar onderwijs op 25 januari 2018: