Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-6.jpg

Actualiteitenseminar onderwijs 2019

Uw onderwijsorganisatie staat ook in 2019 weer voor een groot aantal uitdagingen. Naast de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied zullen onder andere de wijzigingen op het gebied van de jaarverslaggeving, de nieuwe handreiking voor het bestuursverslag, de gevolgen van het onderzoek van de Onderwijsraad naar de verantwoording van onderwijsgelden, de handreiking btw bij samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang en diverse andere zaken uw aandacht vragen. Van Ree Accountants wil graag met u meedenken over deze ontwikkelingen. Daarom organiseren wij een:

seminar over actuele ontwikkelingen in het onderwijs:
verantwoording en doelmatige besteding van onderwijsgelden –
diverse actualiteiten – fiscale actualiteiten

Specialisten van Van Ree Accountants zullen u bijpraten over diverse actuele thema’s. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Advies van de Onderwijsraad ‘Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden’
 • Handreiking bestuursverslag van het ministerie van OCW
 • Nieuwe richtlijnen betreffende de verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening
 • Doorontwikkeling BRON-VO
 • XBRL in het onderwijs en de gevolgen hiervan voor de accountantscontrole
 • Wijzigingen in de Wet normering topinkomens (WNT)
 • Aanpassing regeling eigen wachtgelders primair onderwijs
 • Handreiking btw bij samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
 • Het nieuwe VPB-besluit voor stichtingen en verenigingen in het onderwijs
 • Gevolgen aanpassing btw-sportvrijstelling voor verhuur van sporthallen
 • Aanpassing kleineondernemersregeling voor de btw


Tijdens het seminar is er ruimschoots de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Dit seminar is gratis. Het zal gehouden worden op:

donderdag 24 januari 2019
Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 te Utrecht

Het programma is als volgt:

13.00 uur  Inloop met koffie
13.30 uur  Opening seminar door de dagvoorzitter, Marien Rozendaal RA
13.35 uur  Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden door Johan Berkouwer RA MSc
14.15 uur  Diverse actualiteiten door mr. drs. Gerlof de Jong RA
14.50 uur  Pauze
15.20 uur  Fiscale actualiteiten door mr. Arjan van der  Bok RB MB MFP
16.00 uur  Afsluiting door Marien Rozendaal RA
16.10 uur  Informeel samenzijn met een hapje en een drankje
ca 17.00 uur  Einde seminar

Graag ontmoeten wij u op dit interessante seminar. U kunt zich inschrijven door onderstaand antwoordformulier in te sturen.

Inschrijfformulier voor seminar 24 januari 2019

Ik / wij meld(en) mij/ons hierbij aan voor het actualiteitenseminar onderwijs op 24 januari 2019: