Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-4.jpg

Accountants in primair onderwijs.

In het primair onderwijs zijn veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Uit het rapport van de Commissie Don (2009) blijkt dat de gevolgen van de invoering van de lumpsum-financiering, voor de interne organisatie en het financieel beheer van de instellingen, nog niet door alle instellingen volledig is verwerkt. Intussen komen nieuwe uitdagingen op de instellingen af, zoals de invoering van de Wet goed onderwijs en goed bestuur PO/VO. Komende jaren zal verdere professionalisering van het primair onderwijs nodig zijn.

Uitdagingen waar het primair onderwijs voor staat zijn onder andere:

  • Verdere professionalisering van zowel de onderwijsprocessen als de secundaire processen, waaronder het financieel beheer van de instellingen.
  • Op een efficiënte wijze omgaan met beperkte middelen als gevolg van bezuinigingen van de overheid.
  • Implementatie Wet goed onderwijs en goed bestuur PO/VO en in het bijzonder ook het aanbrengen van een scheiding tussen beheer en toezicht.
  • Implementatie adviezen Commissie Don, zoals het opzetten / professionaliseren van risicomanagement en beleidsvorming rond vermogensvorming.
  • Invoering en beleidsontwikkeling rond 'Passend onderwijs'.
  • Opvangen gevolgen van toenemende vergrijzing van de bevolking (met als gevolg een daling van het aantal leerlingen) en van het personeelsbestand (met als gevolg toenemende personeelskosten).

Van Ree Accountants ondersteunt u bij de implementatie van bovengenoemde ontwikkelingen in uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onderstaande adviseurs.

Uw contactpersonen.

Alphen aan den Rijn
accountant primair onderwijs

drs. J. (Jaap) Bergman RA
(0172) 78 21 30

Alphen aan den Rijn
accountant primair onderwijs

mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA
(0172) 78 21 30

Barneveld
accountant primair onderwijs

M.A. (Marien) Rozendaal RA
(0342) 40 85 08

Barneveld
accountant Barneveld Albert-Jan van Ginkel

J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

(0342) 40 85 08

Zwolle
accountant Zwolle Rutger van der Weerd

R. (Rutger) van der Weerd RA MSc
(0342) 40 85 08

Geldermalsen
accountant Geldermalsen Klaas Hille

drs. K.H. (Klaas) Hille RA
(0345) 58 90 00

Geldermalsen
accountant primair onderwijs

J. (Johan) Berkouwer RA MSc
(0345) 58 90 00

Geldermalsen
accountant Geldermalsen Leon van der Vliet

drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA
(0345) 58 90 00