Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-7.jpg

Planning- & controlcyclus.

De interne beheersing van uw organisatie is een steeds belangrijker item. Het ministerie van OCW, de Commissie Don en de diverse branchecodes voor goed bestuur wijzen hier voortdurend op. Een adequate planning- & controlcyclus is een wezenlijk onderdeel van de interne beheersing.

Wij adviseren en ondersteunen onze klanten bij het inrichten en optimaliseren van hun planning- & controlcyclus. Hierbij is sprake van maatwerk. Het uitgangspunt is dat een instelling moet kunnen beschikken over betrouwbare financiële en andere informatie. Deze informatie moet enerzijds voldoende inzicht geven in de verschillende onderdelen en niveaus binnen de organisatie, maar anderzijds ook overzichtelijk en compact zijn. Ook afstemming op de verschillende gebruikers van de informatie is van belang. Een raad van toezicht heeft vaak voldoende aan informatie op hoofdlijnen, terwijl een budgethouder gedetailleerde informatie over de besteding van zijn budget nodig heeft.

Steeds meer onderwijsinstellingen gaan taken op financieel en administratief gebied in eigen beheer uitvoeren. Deze ontwikkeling is gestimuleerd door schaalvergroting en de in de afgelopen jaren toegenomen verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen voor hun financiële huishouding. Wij adviseren deze instellingen ook over de inrichting van hun planning- & controlcyclus en hun administratie.

Bij de uitvoering van dergelijke opdrachten inventariseert Van Ree Accountants eerst de interne informatiebehoefte. Vervolgens formuleren wij een plan van aanpak en doen we concrete voorstellen over de inrichting van de planning- & controlcyclus. Indien gewenst, kunnen wij ook assisteren bij de implementatie.

Uw contactpersonen.

Alphen aan den Rijn

drs. J. (Jaap) Bergman RA
(0172) 78 21 30

Barneveld

M.A. (Marien) Rozendaal RA
(0342) 40 85 08

Geldermalsen

J. (Johan) Berkouwer RA MSc
(0345) 58 90 00