Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-7.jpg

Omzetbelasting bij onderwijsinstellingen.

Een onderwijsinstelling is over het algemeen voor haar hoofdactiviteiten vrijgesteld van omzetbelasting. Instellingen hebben naast hun hoofdactiviteiten echter steeds meer nevenactiviteiten, zoals contractactiviteiten, het geven van cursussen, detachering, verhuur van ruimten etc. Met name bij nevenactiviteiten zijn over het algemeen risico's ten aanzien van de omzetbelasting aanwezig. Voor meer uitvoerige informatie verwijzen wij u naar de brochure ‘Onderwijsinstellingen en de fiscus'. Naast risico's zijn er vaak ook kansen op het gebied van de omzetbelasting. Denk aan sportaccommodaties en kantines in nieuwbouwsituaties en dergelijke.

Om snel een indicatie te krijgen of omzetbelasting bij u speelt, hebben onze BTW-specialisten een korte checklist ontwikkeld. Deze checklist is niet uitputtend. Ook bij niet genoemde punten kan een risico liggen, of een kans onbenut blijven. Bij beantwoording van een of meerdere vragen met ‘ja', verdient dit punt aandacht en is het raadzaam een van onze specialisten van ‘Van Ree & Van Driel, BTW-specialisten voor organisaties zonder winstoogmerk' te raadplegen. Zij kunnen ook een BTW-scan bij uw organisatie uitvoeren.

 

Uw contactpersonen.

fiscalist Wim van Vliet

mr. W. (Wim) van Vliet RB RV
(0343) 41 59 40