Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-6.jpg

Slotbijeenkomst Pilot Bestuursverslag

Slotbijeenkomst Pilot Bestuursverslag

Naar aanleiding van de Verantwoordingsronde 2017 is het ministerie van OCW op 15 september 2017 gestart met de Pilot Bestuursverslag. Samen met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, accountants, vertegenwoordigers  van de onderwijsinspectie, de sectororganisaties en DUO heeft het ministerie van OCW stappen gezet om te komen tot een handreiking (let op: géén richtlijn of regeling) die besturen kan helpen te komen tot een compacter en functioneel need-to-know bestuursverslag dat voor alle stakeholders goed werkbaar is.

In januari hebben de betrokkenen een concept handreiking Bestuursverslag ontvangen en dit is door hen kritisch onder de loep genomen.

Bij de slotbijeenkomst die op dinsdag 15 mei 2018 plaatsvond, zijn de opmerkingen, aanvullingen en overige suggesties verzameld. Deze zullen worden verwerkt in de uiteindelijke versie van de handreiking. De handreiking zal tegelijkertijd met de bijgestelde Toelichtende Brochure Jaarverslag Onderwijs worden gepubliceerd.  

Bron: www.rijksoverheid.nl

Ga terug