Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-1.jpg

Actueel.

Nieuwe uitgave van ons jaarlijkse onderwijsmagazine ‘Reeducatief’!

Verantwoording door onderwijsinstellingen. Wordt het geld dat het ministerie ter beschikking stelt wel besteed aan de doelen waarvoor het bestemd is en wordt het wel rechtmatig besteed? O.a. die vraag staat in deze uitgave van 'Reeducatief' centraal.

Lees meer...

Eigen wachtgelders in het primair onderwijs

Tijdens onze controles in het primair onderwijs komen wij regelmatig problemen met betrekking tot de naleving van de ’Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs’ (hierna genoemd de  ‘eigen wachtgelder regeling’ tegen.

Lees meer...

Van Ree marktleider in primair en voortgezet onderwijs!

Editie 2017-2018 van ‘Trends in accountancy’ is verschenen. Met 281 besturen in het primair onderwijs en 78 besturen in het voortgezet onderwijs mag Van Ree Accountants zich zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs marktleider noemen!

Lees meer...

Scholen en sponsoring

Veel scholen krijgen te maken met aanbiedingen van bedrijven en instellingen, waar al of niet een tegenprestatie voor wordt gevraagd. Soms gaat het om (gratis) lespakketten of lesmaterialen.

Lees meer...

Nieuwe website met financiële gegevens

De scholen hebben zelf de ruimte om te bepalen waar zij hun geld aan uitgeven. De laatste jaren is de behoefte om inzicht te krijgen in de wijze waarop de schoolbesturen het onderwijsgeld besteden, toegenomen.

Lees meer...