Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-2.jpg

Actueel.

Actualiteitenseminar onderwijs

Op donderdag 24 januari 2019 organiseert Van Ree Accountants weer haar jaarlijkse seminar voor onderwijsinstellingen. Ook dit jaar gaan we weer in op enkele actuele onderwerpen.

Lees meer...

Vordering transitievergoeding

De Eerste Kamer heeft Op 10 juli 2018 een wet aangenomen waarin wordt geregeld dat werkgevers een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees meer...

Richtlijn vrijwillige ouderbijdrage

In zijn Kamerbrief over de vrijwillige ouderbijdrage van 7 maart 2018 heeft minister Slob duidelijk aangegeven dat hij het niet wenselijk vindt dat leerlingen worden uitgesloten van (extra) activiteiten die de school organiseert, als hun ouders of verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. Omdat niet alle scholen zich aan de wettelijke regels houden, heeft de minister de PO-Raad en de VO-raad gevraagd om hierover nadere afspraken te maken met de schoolbesturen.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 22 november 2018 hebben de leden van de PO-Raad ingestemd met een richtlijn over de vrijwillige ouderbijdrage op basisscholen.

Lees meer...

Aanpassing brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs

Evenals vorig jaar is de toelichtende brochure bij de Regeling jaarverslaggeving onderwijs voor zover als mogelijk aangepast aan de actualiteit.

Lees meer...

Dasboard Jaarrekeninggegevens van het ministerie van OCW

Met dit dashboard geeft het ministerie van OCW op bestuursniveau inzicht in de meerjarige financiële gegevens uit de jaarrekeningen van alle Nederlandse onderwijsinstellingen die door het ministerie van OCW bekostigd worden. De gegevens zijn afkomstig van de input die de besturen jaarlijks via XBRL/SBR bij DUO aanleveren.

Lees meer...