Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-7.jpg

(Meerjaren-)begroting.

De begroting is een wezenlijk instrument om uw financiële huishouding te sturen. Het verschuiven van verantwoordelijkheden van de overheid naar de instellingen zoals lumpsum financiering, doet het aantal risico's toenemen en maakt het belang van een adequate begroting op langere termijn alleen maar groter. Een begroting is geen op zichzelf staand instrument, maar dient gerelateerd te zijn aan uw strategie en (meerjaren-)beleidsplannen en ingebed te zijn in de hele planning- & controlcyclus. Wij voorzien u graag van advies over deze materie en ondersteunen u bij het opstellen van uw begroting. Ook de financiële doorrekening en de beoordeling van uw begroting is mogelijk.

Uw contactpersonen.

Alphen aan den Rijn

drs. J. (Jaap) Bergman RA
(0172) 78 21 30

Barneveld

M.A. (Marien) Rozendaal RA
(0342) 40 85 08

Geldermalsen

J. (Johan) Berkouwer RA MSc
(0345) 58 90 00