Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-6.jpg

Kwaliteitsbeheersing.

Binnen de organisatie van Van Ree Accountants worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van onze werkzaamheden. Het systeem van kwaliteitsbeheersing is schriftelijk vastgelegd in handboeken. De Commissie Vaktechniek is verantwoordelijk voor het toezicht op de handhaving van de kwaliteitsvoorschriften. Zij doet dit onder andere door middel van dossierreviews. Daarnaast zijn er maatregelen op opdracht- en brancheniveau die de kwaliteit waarborgen.

Deze maatregelen zijn onder andere:

  • Permanente educatie van de medewerkers, gericht op die gebieden waarin zij het meest werkzaam zijn.
  • Participatie in het accountantsoverleg van het ministerie van OCW.
  • Zorg dragen voor een goede informatievoorziening aan de medewerkers betreffende wet- en regelgeving.
  • Gebruik van specifiek op de opdrachtgever en de branche afgestemde digitale werkprogramma's.
  • Review per opdracht van de uitgevoerde werkzaamheden door de verantwoordelijke accountant.

De werkzaamheden voor onderwijsinstellingen worden aangestuurd door de Commissie Vaktechniek Onderwijs. Deze commissie zorgt voor de interne verspreiding van specifieke informatie over de sector, de ontwikkeling van controleprogramma's en de aansturing van de medewerkers die actief zijn in de sector.

Om een goede kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, vindt Van Ree Accountants het belangrijk ervaren medewerkers in te zetten. Onze dienstverlening aan onderwijsinstellingen is geconcentreerd in een aantal gespecialiseerde teams die een groot deel van hun tijd actief zijn voor opdrachtgevers in het onderwijs. Medewerkers van Van Ree Accountants beschikken over specifieke ervaring en deskundigheid met betrekking tot het onderwijs.