Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-4.jpg

Jaarverslaglegging (RJ660).

Elke onderwijsinstelling dient de jaarrekening in te richten conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en in het bijzonder in overeenstemming met richtlijn RJ 660 Onderwijsinstellingen. Voordeel van deze regelgeving is dat alle onderwijssectoren aan dezelfde eisen moeten voldoen en hun jaarrekening conform dezelfde modellen moeten inrichten. Met name voor grotere stichtingen en verenigingen, met instellingen in verschillende sectoren, is dit een uitkomst. Ook de aansluiting met regelgeving voor het bedrijfsleven heeft voordelen; met name voor externe gebruikers zoals banken.

Wie denkt dat met de toepassing van RJ 660 alle problemen uit de weg geruimd zijn, vergist zich. Denk maar aan de discussies over de verwerking van de BAPO- en SOP-verplichtingen in de jaarrekening. Nog steeds komen er vragen naar boven zoals:

  • Hoe om te gaan met investeringen in huisvesting in het PO?
  • Moeten verbouwingen in gebouwen in het PO en VO nu geactiveerd worden, of niet?
  • Is een voorziening voor groot onderhoud wenselijk en noodzakelijk, of passen we de componentenmethode toe?
  • Nemen wij een overlopende vordering op het ministerie in verband met de lumpsum bekostiging (de ‘Regeling onvoorziene gevallen bij de invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs') op, of niet?
  • Moet de jaarrekening van de steunstichting geconsolideerd worden met de jaarrekening van de onderwijsinstelling, of niet?

Wij wisselen graag met onze relaties van gedachten over bovengenoemde en andere vraagstukken op het gebied van de externe verslaggeving. Het vooraf afstemmen van dergelijke vraagstukken voorkomt onnodige frustratie en stagnatie in het traject van jaarafsluiting en accountantscontrole. Van Ree Accountants is u ook van dienst bij het (opnieuw) inrichten van de jaarrekening, bijvoorbeeld bij een bestuurlijke fusie of bij de overgang naar een administratie in eigen beheer.

Uw contactpersonen.

Alphen aan den Rijn

drs. J. (Jaap) Bergman RA
(0172) 78 21 30

Barneveld

M.A. (Marien) Rozendaal RA
(0342) 40 85 08

Geldermalsen

J. (Johan) Berkouwer RA MSc
(0345) 58 90 00