Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-7.jpg

De accountant voor het Hoger onderwijs.

De overheid treedt steeds verder terug en de autonomie van de instellingen in het hoger onderwijs neemt toe. Daarmee nemen tevens de risico's toe. De Wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs (WHW) is op een aantal punten fors gewijzigd. De komende tijd zal het hoger onderwijs beleid moeten maken voor een toekomstbestendig hoger onderwijs en de aanbevelingen van de Commissie Veerman moeten implementeren in het onderwijs.

Uitdagingen waar het hoger onderwijs voor staat zijn onder andere:

  • Streven naar doelmatiger en efficiënter werken vanwege de toenemende druk vanuit overheid en maatschappij om doelmatig en efficiënt met de middelen om te gaan.
  • Beleid ontwikkelen om in te spelen op de toenemende internationalisering.
  • Inspelen op toenemende afhankelijkheid van de tweede en derde geldstroom.
  • Rekening houden met grotere marktwerking en concurrentie.
  • Wijzigingen in de bekostigingssystematiek implementeren.

Van Ree Accountants ondersteunt u bij de implementatie van bovengenoemde ontwikkelingen in uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onderstaande adviseurs.

Uw contactpersonen.

Alphen aan den Rijn
accountant hoger onderwijs

drs. J. (Jaap) Bergman RA
(0172) 78 21 30

Alphen aan den Rijn
accountant hoger onderwijs

mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA
(0172) 78 21 30

Barneveld
accountant hoger onderwijs

M.A. (Marien) Rozendaal RA
(0342) 40 85 08

Geldermalsen
accountant hoger onderwijs

J. (Johan) Berkouwer RA MSc
(0345) 58 90 00