Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-4.jpg

Educational governance.

De afgelopen jaren heeft good governance, in het onderwijs ook wel educational governance genoemd, steeds meer aandacht gekregen. Per 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur voor instellingen in het primair en voortgezet onderwijs van kracht en zijn de bepalingen uit deze wet in de diverse onderwijswetten verankerd. Ook de sectororganisaties hebben de afgelopen jaren codes voor goed bestuur ingevoerd. Belangrijke thema's in de wet en deze codes zijn:

• scheiding van bestuur en toezicht (voor PO en VO verplicht vanaf 1 augustus 2011);
• aandacht voor horizontale verantwoording;
• sturing en beheersing van de interne organisatie en processen;
• integriteit en transparantie.

Van Ree Accountants is graag bereid u te adviseren inzake de implementatie of de verdere optimalisatie van educational governance binnen uw organisatie. Daarom hebben wij twee diensten ontwikkeld, te weten de quick scan goed bestuur en de audit goed bestuur.

De quick scan goed bestuur is bedoeld om snel inzicht te krijgen met betrekking tot de vraag of u aan de nieuwe eisen op het gebied van goed bestuur voldoet. Aan de hand van vragenlijsten, statuten, managementstatuut en ander interne documenten stellen wij vast in hoeverre u op het gebied van goed bestuur voldoet aan bovengenoemde wet en aan de voor u van toepassing zijnde code goed bestuur. Het resultaat is een overzichtelijke rapportage waarin in u snel kunt zien wat de huidige stand van zaken is en welke acties nog ondernomen moeten worden.

De audit goed bestuur is een uitgebreidere beoordeling dan de quick scan, waarin we per thema:

• aangeven welke eisen de wet en de code goed bestuur stelt;
• de huidige stand van zaken inventariseren;
• de conclusie formuleren met betrekking tot het al dan niet voldoen aan de wet en de code goed bestuur;
• aanbevelingen doen voor verbeteringen.

Naast een uitgebreide rapportage geven wij ook een managementsamenvatting en worden alle thema's in een overzicht uitgewerkt, inclusief de beheersmaatregelen, controleactiviteiten en bevindingen.

Ook kunnen wij advies op maat verstrekken op het gebied van edcuational governance. Wilt u meer informatie over genoemde diensten of advies op maat? Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs.

Uw contactpersonen.

Alphen aan den Rijn

drs. J. (Jaap) Bergman RA
(0172) 78 21 30

Alphen aan den Rijn

drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA
(0172) 78 21 30

Barneveld

M.A. (Marien) Rozendaal RA
(0342) 40 85 08

Geldermalsen

J. (Johan) Berkouwer RA MSc
(0345) 58 90 00