Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-4.jpg

Betrokkenheid en continuïteit.

De samenwerking tussen accountant en opdrachtgever staat of valt met de vertrouwensrelatie. Als middelgrote accountantsorganisatie is de persoonlijke betrokkenheid bij onze relaties één van de punten waarop wij ons onderscheiden van andere accountantsorganisaties. Wij gaan voor een open communicatie met de opdrachtgever en stellen ons laagdrempelig op. Zo kunt u bijvoorbeeld ook tussentijds naar behoefte met ons "klankborden" over zaken die u op financieel gebied, in de meest brede zin van het woord, bezig houden.

Duidelijke afspraken over het tijdpad van de controle en het tijdstip van rapporteren, stellen wij op prijs. Daarom stemmen wij de planning van de controlemomenten vooraf met u af. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de opdrachtgever ten aanzien van het tijdpad van de controle.

Het opbouwen van een goede relatie met de medewerkers van uw organisatie, is voor Van Ree Accountants van groot belang. Daarom hechten wij veel waarde aan continuïteit in de samenstelling van het dienstverleningsteam. Deze continuïteit komt ook de efficiency van de werkzaamheden ten goede. Ons beleid is er op gericht onnodige wisselingen binnen het dienstverleningsteam te voorkomen. Zo is het gebruikelijk dat, behoudens natuurlijk verloop, elk jaar dezelfde medewerkers de accountantscontrole uitvoeren.