Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-5.jpg

Accountants met een frisse kijk op onderwijsinstellingen.

Het aansturen van een onderwijsinstelling vraagt meer dan ooit om adequaat management en om ondernemerschap. Decentralisatie en deregulering brengen nieuwe beleidskeuzes in beeld. Uitdagend, maar niet vrijblijvend. U heeft binnen de wettelijke kaders veel vrijheid. Door steeds toenemende verantwoordelijkheden moet uw organisatie aan hoge eisen voldoen.

Financiële verantwoording vereist daarom een goede organisatie, waar interne beheersing, horizontale verantwoording en good governance alle aandacht krijgen. Het vereist, kortom, een frisse kijk op cijfers.

Voor veel onderwijsinstellingen verzorgen wij de controle van de jaarrekening, van de bekostigingsgegevens en van de verantwoordingen van projectsubsidies. Wij richten ons niet alleen op controle, maar komen ook graag met ideeën voor verbetering. Bijvoorbeeld voor vernieuwing van uw administratieve organisatie en interne beheersing, of op het gebied van risicomanagement. Onze proactieve benadering typeert onze aanpak.

Actueel.

Actualiteitenseminar onderwijs

Op 26 januari 2017 organiseert Van Ree Accountants weer haar jaarlijkse seminar voor onderwijsinstellingen. Ook dit jaar gaan we weer in op enkele actuele onderwerpen:

 

Lees meer...

Controle op de naleving van de aanbestedingswet weer terug bij af

De Inspectie van het Onderwijs deelde ons mee dat de controle op de naleving van de aanbestedingswet (incl. Europese aanbesteding) zoals weergegeven in het reeds gepubliceerde Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 (OAP 2016) weer aangepast zal worden en dat de controle op dezelfde wijze als in het boekjaar 2015 uitgevoerd dient te worden.

Lees meer...

Aanbesteding van diensten van administratiekantoren

De laatste tijd was er nogal verwarring over de vraag of onderwijsadministraties nu wel of niet Europees moeten worden aanbesteed. Wij hebben een en ander onderzocht en ook nagevraagd bij Pianoo en de conclusie is dat onderwijsadministraties (als de opdracht boven de drempelwaarde uitkomt) wel Europees moeten worden aanbesteed.

 

Lees meer...

Wet DBA voorlopig op de lange baan

De overgangsperiode betreffende de invoering en handhaving van de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties), die de fiscale status van met name zzp-ers moest regelen is verlengd van 1 mei 2017 naar 1 januari 2018. Komt van uitstel ook afstel? Niemand die het antwoord op deze vraag weet. Kortom, veel onzekerheid bij ondernemers, maar ook bij onderwijsinstellingen over de fiscale behandeling van zzp-ers en ander personeel dat niet in loondienst is.

Lees meer...

Verwerking collegegelden HBO

Er wordt op dit moment discussie gevoerd over de verwerking van de collegegelden in het HBO. De meeste hogescholen nemen bij aanvang van het collegejaar het volledige bedrag aan wettelijk collegegeld als vordering op. Ontvangen collegegelden worden op de vordering in mindering gebracht.
Voor het deel van het collegegeld dat betrekking heeft op het nieuwe boekjaar wordt een overlopende passiefpost opgenomen op de balans.

Lees meer...

Openbaar jaarverslag

De afgelopen maanden is veel aandacht besteed aan het stimuleren van alle instellingen om hun volledige jaarverslag op hun eigen website te plaatsen. Het openbaar maken van de jaarrekening staat ook genoemd als een van de afspraken in de branchecode goed bestuur.

Lees meer...