Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-4.jpg

Accountants met een frisse kijk op onderwijsinstellingen.

Het aansturen van een onderwijsinstelling vraagt meer dan ooit om adequaat management en om ondernemerschap. Decentralisatie en deregulering brengen nieuwe beleidskeuzes in beeld. Uitdagend, maar niet vrijblijvend. U heeft binnen de wettelijke kaders veel vrijheid. Door steeds toenemende verantwoordelijkheden moet uw organisatie aan hoge eisen voldoen.

Financiële verantwoording vereist daarom een goede organisatie, waar interne beheersing, horizontale verantwoording en good governance alle aandacht krijgen. Het vereist, kortom, een frisse kijk op cijfers.

Voor veel onderwijsinstellingen verzorgen wij de controle van de jaarrekening, van de bekostigingsgegevens en van de verantwoordingen van projectsubsidies. Wij richten ons niet alleen op controle, maar komen ook graag met ideeën voor verbetering. Bijvoorbeeld voor vernieuwing van uw administratieve organisatie en interne beheersing, of op het gebied van risicomanagement. Onze proactieve benadering typeert onze aanpak.

Actueel.

Whitepaper bestuursverslag

Op ons seminar van 26 januari 2017 hebben wij onze whitepaper ‘Het bestuursverslag bij onderwijsinstellingen’ gepresenteerd.

Lees meer...

Actualiteitenseminar Van Ree Accountants goed bezocht

Ongeveer 280 deelnemers bezochten donderdag 26 januari 2017 in Houten ons actualiteitenseminar voor onderwijsinstellingen. De deelnemers werden onder andere bijgepraat over het bestuursverslag, de wijzigingen in de regelgeving m.b.t. WNT, de regeling beleggen, lenen en derivaten en fiscale onderwerpen.

 

Lees meer...

Kengetallen en signaalwaarden continuïteitstoezicht

De afgelopen jaren heeft de inspectie veel ervaring opgedaan met financieel continuïteitstoezicht en het toekennen van aangepast financieel toezicht (AFT). Daardoor heeft de inspectie goed zicht gekregen op de vraag welke indicatoren er meer en welke indicatoren er minder toe doen bij het tijdig detecteren van financiële risico’s bij besturen en instellingen.

Lees meer...

Controle documenten maatwerkbekostiging vo

De afgelopen jaren heeft de inspectie veel ervaring opgedaan met financieel continuïteitstoezicht en het toekennen van aangepast financieel toezicht (AFT). Daardoor heeft de inspectie goed zicht gekregen op de vraag welke indicatoren er meer en welke indicatoren er minder toe doen bij het tijdig detecteren van financiële risico’s bij besturen en instellingen.

Lees meer...

Goed bestuur in het mbo: beter, nog verbeterpunten

De onafhankelijke Monitoringscommissie Branchecode goed bestuur in het mbo heeft vandaag onder voorzitterschap van prof. dr. E.H. (Edith) Hooge een tussenrapport uitgebracht over het naleven van deze branchecode die sinds 1 augustus 2014 van kracht is. De titel van het rapport luidt: ‘Beter, maar ook goed genoeg?’.

Lees meer...

Huisvestingsvoorstel VNG, PO-raad en VO-raad

De PO-raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op 20 december 2016 een gezamenlijk voorstel gedaan over de verdeling van de verantwoordelijkheden bij renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen. Staatssecretaris Dekker heeft dit huisvestingsvoorstel op 22 december 2016, vergezeld van een brief met zijn eerste reactie, naar de Tweede Kamer

Lees meer...