Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-4.jpg

Accountants met een frisse kijk op onderwijsinstellingen.

Het aansturen van een onderwijsinstelling vraagt meer dan ooit om adequaat management en om ondernemerschap. Decentralisatie en deregulering brengen nieuwe beleidskeuzes in beeld. Uitdagend, maar niet vrijblijvend. U heeft binnen de wettelijke kaders veel vrijheid. Door steeds toenemende verantwoordelijkheden moet uw organisatie aan hoge eisen voldoen.

Financiële verantwoording vereist daarom een goede organisatie, waar interne beheersing, horizontale verantwoording en good governance alle aandacht krijgen. Het vereist, kortom, een frisse kijk op cijfers.

Voor veel onderwijsinstellingen verzorgen wij de controle van de jaarrekening, van de bekostigingsgegevens en van de verantwoordingen van projectsubsidies. Wij richten ons niet alleen op controle, maar komen ook graag met ideeën voor verbetering. Bijvoorbeeld voor vernieuwing van uw administratieve organisatie en interne beheersing, of op het gebied van risicomanagement. Onze proactieve benadering typeert onze aanpak.

Actueel.

Actualiteitenseminar onderwijs

Heeft u zich nog niet aangemeld voor ons actualiteitenseminar onderwijs op donderdag 25 januari 2018? Het kan nog! Ook dit jaar gaan we weer in op enkele actuele onderwerpen:

 

Lees meer...

Wat verandert er per 1 januari 2018 bij het ministerie van OCW?

Met ingang van 1 januari 2018 gaan een aantal wijzigingen in waar met name wetenschappers, bedrijven, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Hieronder een overzicht:

 

Lees meer...

Privacy bij passend onderwijs en digitale leermiddelen

Bij het bieden van de juiste ondersteuning aan de leerlingen moeten de scholen en de samenwerkingsverbanden rekening houden met de privacy van de leerlingen. Hoe kunnen zij de privacy van de leerlingen goed beschermen?

Lees meer...

Financiële positie onderwijsinstellingen

De financiële positie van onderwijsinstellingen is in 2016 verder versterkt. Minder scholen en instellingen staan onder verscherpt financieel toezicht van de inspectie. Dit blijkt uit ‘De financiële staat van het onderwijs 2016’. In dit rapport maakt de inspectie analyses op basis van de jaarrekeningen van de onderwijsinstellingen. Een financieel gezonde school of instelling is een belangrijke randvoorwaarde om blijvend onderwijs van goede kwaliteit te kunnen bieden. Het is daarom belangrijk dat besturen van scholen en samenwerkingsverbanden helder zijn over hun financiële situatie en financiële keuzes.

Lees meer...

Normenkader WNT 2018

Op 1 januari 2018 treden de laatste bepalingen van de Evaluatiewet WNT in werking. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen met inwerkingtredingsdata is hier te vinden. In aansluiting bij de wijzigingen per 1 januari 2018 zijn ook de Uitvoeringsregeling WNT, de Beleidsregels WNT 2018 en de veelgestelde vragen en antwoorden op enkele onderdelen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Lees meer...

Wijzigingen verantwoording door samenwerkingsverbanden

Sinds de invoering van passend onderwijs leeft bij de politiek en het maatschappelijk middenveld de wens om de besteding van de middelen voor extra leerlingondersteuning beter te verantwoorden teneinde de transparantie van de besteding van de middelen te vergroten.

Lees meer...