Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-7.jpg

Accountants met een frisse kijk op onderwijsinstellingen.

Het aansturen van een onderwijsinstelling vraagt meer dan ooit om adequaat management en om ondernemerschap. Decentralisatie en deregulering brengen nieuwe beleidskeuzes in beeld. Uitdagend, maar niet vrijblijvend. U heeft binnen de wettelijke kaders veel vrijheid. Door steeds toenemende verantwoordelijkheden moet uw organisatie aan hoge eisen voldoen.

Financiële verantwoording vereist daarom een goede organisatie, waar interne beheersing, horizontale verantwoording en good governance alle aandacht krijgen. Het vereist, kortom, een frisse kijk op cijfers.

Voor veel onderwijsinstellingen verzorgen wij de controle van de jaarrekening, van de bekostigingsgegevens en van de verantwoordingen van projectsubsidies. Wij richten ons niet alleen op controle, maar komen ook graag met ideeën voor verbetering. Bijvoorbeeld voor vernieuwing van uw administratieve organisatie en interne beheersing, of op het gebied van risicomanagement. Onze proactieve benadering typeert onze aanpak.

Actueel.

Actualiteitenseminar onderwijs

Op donderdag 24 januari 2019 organiseert Van Ree Accountants weer haar jaarlijkse seminar voor onderwijsinstellingen. Ook dit jaar gaan we weer in op enkele actuele onderwerpen.

Lees meer...

Verwerking kosten voor groot onderhoud

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2018-5: ‘Richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa; de verwerking van kosten van groot onderhoud’ gepubliceerd.

Lees meer...

Btw-handreiking haalt rem af van landelijke IKC-vorming

De btw-handreiking voor integrale kindcentra (IKC’s) verschaft helderheid en oplossingsrichtingen over de zogenaamde btw-problematiek die tot voor kort bestond bij het uitruilen van personeel tussen organisaties binnen een IKC.

Lees meer...

Betere verantwoording onderwijsgeld nodig

Schoolbesturen moeten beter gaan verantwoorden hoe zij hun geld uitgeven en waarom. Minister Van Engelshoven en minister Slob willen dat besturen vastleggen hoeveel geld hun scholen krijgen, hoeveel reserves er zijn en hoeveel geld er bovenschools wordt ingezet.

Lees meer...

Gevolgen van de doorontwikkeling van BRON VO voor het accountantsproces

De implementatie van het nieuwe BRON heeft gevolgen voor het accountantsproces. Hieronder leest u wat er gaat veranderen en welke gevolgen dit heeft voor het accountantsproces.

Lees meer...

Wijziging instroomtoets Participatiefonds

Het bestuur van het Participatiefonds heeft het reglement voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld. Een belangrijke wijziging is de wijziging van artikel 4:3 van dit reglement.

Lees meer...