Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-7.jpg

Accountants met een frisse kijk op onderwijsinstellingen.

Het aansturen van een onderwijsinstelling vraagt meer dan ooit om adequaat management en om ondernemerschap. Decentralisatie en deregulering brengen nieuwe beleidskeuzes in beeld. Uitdagend, maar niet vrijblijvend. U heeft binnen de wettelijke kaders veel vrijheid. Door steeds toenemende verantwoordelijkheden moet uw organisatie aan hoge eisen voldoen.

Financiële verantwoording vereist daarom een goede organisatie, waar interne beheersing, horizontale verantwoording en good governance alle aandacht krijgen. Het vereist, kortom, een frisse kijk op cijfers.

Voor veel onderwijsinstellingen verzorgen wij de controle van de jaarrekening, van de bekostigingsgegevens en van de verantwoordingen van projectsubsidies. Wij richten ons niet alleen op controle, maar komen ook graag met ideeën voor verbetering. Bijvoorbeeld voor vernieuwing van uw administratieve organisatie en interne beheersing, of op het gebied van risicomanagement. Onze proactieve benadering typeert onze aanpak.

Actueel.

Van Ree Accountants nu ook gevestigd in Zwolle

Vanwege de sterke groei van het aantal cliënten in het noorden van ons land heeft van Ree Accountants op 1 september 2016 een vestiging in Zwolle geopend. Vanuit deze vestiging wordt een brede dienstverlening voor zowel het bedrijfsleven als voor non-profit instellingen aangeboden. De kantoorleiding in Zwolle wordt gevormd door directielid Marien Rozendaal RA (die ook verantwoordelijk blijft voor de vestiging in Barneveld) en relatiebeheerder Rutger van der Weerd MSc RA. Goede bereikbaarheid voor zowel cliënten als medewerkers is een van de belangrijkste redenen om de vestiging in Zwolle te starten.

 

Lees meer...

Aanpassing Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) en RJ 660

Het voornemen is om binnenkort de RJO op enkele punten aan te passen. Het betreft de volgende zaken:

Lees meer...

Wat doet het ministerie van OCW met uw jaarrekening?

Regelmatig bereiken het ministerie van OCW  vragen over wat er met de jaarrekening precies gebeurt, nadat deze die bij DUO is ingediend. In het kort is de procedure als volgt:

Lees meer...

Maatwerkbekostiging vluchtelingenkinderen PO

In het schooljaar 2015-2016 zijn veel vluchtelingenkinderen naar Nederland gekomen. Voor deze kinderen gelden bijzondere bekostigingsregels. Als uw school onderwijs heeft gegeven aan vier of meer kinderen die minder dan een jaar in Nederland waren, komt uw school mogelijk in aanmerking voor maatwerkbekostiging. Na ontvangst van uw aanvraag bekijkt het ministerie van OCW hoeveel geld u heeft ontvangen voor deze leerlingen. Vervolgens wordt dit bedrag aangevuld tot maximaal € 9.000 per leerling per schooljaar (kortere periodes naar rato).


Lees meer...

Vereenvoudiging van de bekostiging VO getemporiseerd

Uit de gesprekken tussen het ministerie en de sectororganisaties/scholen is gebleken dat er onder de scholen steun is voor de hoofdlijnen van het voorgestelde nieuwe bekostigingsmodel en de hiervoor gehanteerde uitgangspunten. Tegelijkertijd is op basis van deze consultatie geconstateerd dat het nieuwe model op bepaalde punten nog om verdere ontwikkeling en verfijning vraagt.

Lees meer...

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Dit voorstel, dat op 13 juni 2016 is ingediend bij de Tweede Kamer, beoogt de regeling voor bestuur en toezicht bij de verschillende soorten rechtspersonen aan te vullen en te verduidelijken. Het voorstel is met name gericht op de verbetering van het wettelijk kader voor de vereniging, de coöperatie, de OWM en de stichting. De meeste van de voorgestelde regels gelden reeds voor de NV en de BV.

 

Lees meer...