Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-6.jpg

Accountants met een frisse kijk op onderwijsinstellingen.

Het aansturen van een onderwijsinstelling vraagt meer dan ooit om adequaat management en om ondernemerschap. Decentralisatie en deregulering brengen nieuwe beleidskeuzes in beeld. Uitdagend, maar niet vrijblijvend. U heeft binnen de wettelijke kaders veel vrijheid. Door steeds toenemende verantwoordelijkheden moet uw organisatie aan hoge eisen voldoen.

Financiële verantwoording vereist daarom een goede organisatie, waar interne beheersing, horizontale verantwoording en good governance alle aandacht krijgen. Het vereist, kortom, een frisse kijk op cijfers.

Voor veel onderwijsinstellingen verzorgen wij de controle van de jaarrekening, van de bekostigingsgegevens en van de verantwoordingen van projectsubsidies. Wij richten ons niet alleen op controle, maar komen ook graag met ideeën voor verbetering. Bijvoorbeeld voor vernieuwing van uw administratieve organisatie en interne beheersing, of op het gebied van risicomanagement. Onze proactieve benadering typeert onze aanpak.

Actueel.

Nieuwe uitgave van ons jaarlijkse onderwijsmagazine ‘Reeducatief’!

Verantwoording door onderwijsinstellingen. Wordt het geld dat het ministerie ter beschikking stelt wel besteed aan de doelen waarvoor het bestemd is en wordt het wel rechtmatig besteed? O.a. die vraag staat in deze uitgave van 'Reeducatief' centraal.

Lees meer...

Eigen wachtgelders in het primair onderwijs

Tijdens onze controles in het primair onderwijs komen wij regelmatig problemen met betrekking tot de naleving van de ’Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs’ (hierna genoemd de  ‘eigen wachtgelder regeling’ tegen.

Lees meer...

Van Ree marktleider in primair en voortgezet onderwijs!

Editie 2017-2018 van ‘Trends in accountancy’ is verschenen. Met 281 besturen in het primair onderwijs en 78 besturen in het voortgezet onderwijs mag Van Ree Accountants zich zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs marktleider noemen!

Lees meer...

Fusietoets wordt afgeschaft

Fuseren wordt al vanaf komend schooljaar eenvoudiger (zie ook de brief aan de Tweede Kamer van 20 april 2018). Het is een van de maatregelen van het kabinet om het gemakkelijker te maken om in te spelen op de daling van het aantal leerlingen.

Lees meer...

Slotbijeenkomst Pilot Bestuursverslag

Naar aanleiding van de Verantwoordingsronde 2017 is het ministerie van OCW op 15 september 2017 gestart met de Pilot Bestuursverslag.

Lees meer...

Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra

In een brief gaat de minister van OCW in op de financiële positie van het groen onderwijs. De aanleiding is een rapport van de inspectie over dit onderwerp.

Lees meer...

De pro rataregeling in onderwijsland

Onlangs heeft de Hoge Raad een voor onderwijsland belangrijke uitspraak gedaan  (HR 23-02-2018 nr.16/04051). Op grond van deze uitspraak kunnen onderwijsinstellingen mogelijk een hoger percentage aan btw voorbelasting claimen. Dat is uiteraard een gunstige ontwikkeling.

Lees meer...