Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-1.jpg

Accountants met een frisse kijk op onderwijsinstellingen.

Het aansturen van een onderwijsinstelling vraagt meer dan ooit om adequaat management en om ondernemerschap. Decentralisatie en deregulering brengen nieuwe beleidskeuzes in beeld. Uitdagend, maar niet vrijblijvend. U heeft binnen de wettelijke kaders veel vrijheid. Door steeds toenemende verantwoordelijkheden moet uw organisatie aan hoge eisen voldoen.

Financiële verantwoording vereist daarom een goede organisatie, waar interne beheersing, horizontale verantwoording en good governance alle aandacht krijgen. Het vereist, kortom, een frisse kijk op cijfers.

Voor veel onderwijsinstellingen verzorgen wij de controle van de jaarrekening, van de bekostigingsgegevens en van de verantwoordingen van projectsubsidies. Wij richten ons niet alleen op controle, maar komen ook graag met ideeën voor verbetering. Bijvoorbeeld voor vernieuwing van uw administratieve organisatie en interne beheersing, of op het gebied van risicomanagement. Onze proactieve benadering typeert onze aanpak.

Actueel.

BTW en zonnepanelen

De aanschaf van zonnepanelen door een onderwijsinstelling kan erin resulteren dat opgewekte elektriciteit deels wordt terug geleverd aan de energiemaatschappij.

 

Lees meer...

Aangepaste brochure Jaarverslaggeving Onderwijs

Het ministerie van OCW heeft net als vorig jaar de brochure bij de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs bijgesteld.

Lees meer...

Uitbreiding controle eerste opvang nieuwkomers

In 2017 is de bekostiging voor de eerste opvang van nieuwkomers ingrijpend gewijzigd. De maatwerkbekostiging is vervangen door de bekostiging op grond van de ‘Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017’.

Lees meer...

Concept Onderwijsaccountantsprotocol 2017

Terwijl wij nog volop bezig zijn met de accountantscontroles over 2016, is de inspectie al weer bezig met de controlecyclus over 2017. Recent is het eerste concept Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2017 (OAP 2017) verschenen.

Lees meer...

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen van de ouders een bijdrage voor extra activiteiten vragen. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. De ouders in de medezeggenschapsraad (MR) moeten instemmen met de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage.

Lees meer...

Whitepaper bestuursverslag

Op ons seminar van 26 januari 2017 hebben wij onze whitepaper ‘Het bestuursverslag bij onderwijsinstellingen’ gepresenteerd.

Lees meer...